Buhalterinės paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugos

Pirminių dokumentų apdorojimas

 • Pirminių dokumentų apskaita ir registravimas
 • Suminė / vienetinė sandėlio apskaita

Ilgalaikis turtas

 • Ilgalaikio turto apskaita
 • Eksploatacijos aktai
 • Nusidėvėjimo suvestinės ir kt.

Darbo užmokestis

 • Darbo užmokesčio apskaita
 • Atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą
 • Pažymos darbuotojams apie suskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį

Konsultuojame nemokamai!
Mokėjimo pavedimai

 • Vietinių mokėjimo pavedimų parengimas
 • Tarptautinių mokėjimo pavedimų parengimas
 • Mokėjimų vykdymas

Mokesčių skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą.

Ataskaitų kontroliuojančioms institucijoms rengimas ir pristatymas

 • Mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos
 • Ketvirtinės SODROS ataskaitos
 • Kitos pažymos

Buhalterinės ataskaitos vadovui

 • Pelno (nuostolio) ataskaita
 • Skolų ataskaita
 • Balansas
 • Metinės finansinės ataskaitos
 • Kitos finansinės ataskaitos
 • Atskaitingų asmenų pinigų panaudojimo ataskaitos

Konsultuokitės telefonu
Registruokitės nemokamai konsultacijai

Pasidalink: Facebook Twitter